Welkom bij AMS Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

Schade melden/ Expertise aanvragen

Tegenpartijen

Schaderegeling

Aansprakelijkstelling downloaden (pdf)

Kosten vervangend vervoer

Letselschade

Schadeformulier downloaden

Klachten
Als u een aanrijding heeft gehad met een van onze verzekerden, en bent u van mening dat onze verzekerde aansprakelijk is voor de schade, dan hangt het van de door uzelf gekozen verzekeringsvorm af hoe de schade met u geregeld gaat worden.

Overzicht
 • Bent u WA-casco (ook wel allrisk genoemd) verzekerd, meld dan uw schade bij uw eigen verzekeraar. Deze zal bij u aangeven hoe de schaderegeling, schadeherstel en eventuele expertise zal verlopen. U krijgt de schade van uw eigen verzekeraar vergoed en zij zullen contact met AMS opnemen ter regeling van de schade.

 • Bent u WA-beperkt casco (ook wel mini-casco) of alleen tegen het WA-risico verzekerd dan kunt u hier uw schade aanmelden. Vervolgens hangt het van de hoogte van de schade af of er expertise voor u geregeld gaat worden. Onze expertisegrenzen kunt vindt u hier.

  In de regel zal er dan op onze kosten binnen één week expertise plaatsvinden. Hiernaast hebben wij uw schriftelijke aansprakelijkstelling nodig. Een aansprakelijkstelling moet minimaal de volgende gegevens bevatten om in behandeling te kunnen worden genomen:

  - uw volledige naam-, adres- en bankgegevens
  - de reden waarom u onze verzekerde aansprakelijk acht
  - een kopie van beide zijden van uw schadeformulier

  U kunt hiervoor ook gebruik maken van onze standaard aansprakelijkstelling die u hier kunt downloaden.

Wanneer u ons schriftelijk aansprakelijk stelt dan kunt u uw schadeformulier opsturen naar:

Accident Management Services
Postbus 1308
1300 BH ALMERE

Vergeet u daarbij niet uw bankrekeningnummer en ons schadenummer te vermelden!

Als er naast materiële schade (schade aan uw auto, fiets, huis e.d.) ook persoonlijke schade is in de vorm van letselschade (letsel, arbeidsongeschiktheid, medische kosten e.d. ) neemt u dan direct contact met ons op. AMS zal in overleg met u naar de meest passende oplossing zoeken.

Naar www.leaseplan.nl