Welkom bij AMS Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

Schade melden/ Expertise aanvragen

Tegenpartijen

Schaderegeling

Aansprakelijkstelling downloaden (pdf)

Kosten vervangend vervoer

Letselschade

Schadeformulier downloaden

Klachten
Als u met uw auto, of de auto van uw klant, niet tegen het cascorisico (allrisk) verzekerd bent, meld dan uw schade bij ons aan. Is de schade aan uw voertuig hoger dan onze expertisegrens, dan wordt ook expertise geregeld. Indien de schade lager is dan deze grens, volstaat het insturen van een gespecificeerde (pro-forma) nota.

Meer informatie

Als onze verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval, zal er afhankelijk van het schadebedrag en uw verzekeringsvorm, expertise voor u, of uw klant, worden geregeld. U kunt hier de schade melden en/of zelf expertise aanvragen.

  • Auto (expertisegrens €700, - inclusief BTW)
  • Scooter/bromfiets (expertisegrens €400, - inclusief BTW)
  • Fiets (expertisegrens €300, - inclusief BTW)

Indien er schade aan uw opstal is veroorzaakt (denkt u hierbij aan uw woonhuis, uw hek, uw tuin, enz.) dan dient u deze schade te melden bij uw opstalverzekeraar. Uw opstalverzekeraar zal voor u deze schade vergoeden en indien noodzakelijk voor expertise zorg dragen.

Wij beoordelen de volgende werkdag uw aanvraag en zorgen ervoor dat het expertisebureau contact met u opneemt over een afspraak op een datum en een garage van uw keuze. De kosten voor expertise komen overigens alleen voor vergoeding in aanmerking als vast is komen te staan dat onze verzekerde volledig aansprakelijk is voor het ongeval.

De schade-expert stelt samen met de schadehersteller het schadebedrag vast. De schadehersteller tekent er vervolgens voor om voor het overeengekomen bedrag ook daadwerkelijk het herstel te kunnen uitvoeren.

Als de herstelkosten in relatie tot de waarde van het voertuig te hoog zijn, dan wikkelt de expert af op basis van totaal verlies. Hierbij wordt de dagwaarde van het voertuig vastgesteld en onder aftrek van de restwaarde van het beschadigde voertuig een schadebedrag vastgesteld. Het staat u vrij om het beschadigde voertuig te behouden of te verkopen tegen de hoogste bieder die de expert voor u heeft geregeld.

AMS zal na uw schademelding zo spoedig mogelijk contact met u opnemen ter regeling van de schade. Naast deze melding dient u zelf nog de volgende zaken te regelen:

  • Insturen aansprakelijkstelling. Deze aansprakelijkstelling kunt u hier downloaden.
  • Insturen van een volledig ingevuld en ondertekend voor- en achterzijde van uw schadeformulier.
  • Indien de schade onder de hierboven genoemde expertisegrens blijft, dient u tevens een gespecificeerde (pro-forma)nota in te sturen

Na ontvangst van alle stukken van beide partijen zal AMS u haar standpunt kenbaar maken. Bij gebleken aansprakelijkheid volgt dan tevens zo spoedig mogelijk onze betaling.

Naar www.leaseplan.nl