Welkom bij AMS Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

Schade melden/ Expertise aanvragen

Tegenpartijen

Schaderegeling

Aansprakelijkstelling downloaden (pdf)

Kosten vervangend vervoer

Letselschade

Schadeformulier downloaden

KlachtenHeeft u letselschade opgelopen, waarvoor een Euro Insurances verzekerde aansprakelijk is? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Samen met u inventariseren wij de schade en nadat u hersteld bent, doen wij u een voorstel tot regeling van de schade. De volgende aspecten komen hierbij o.a. aan bod: materiele schade, verlof, vervoer, hobby, huishouden, eigen risico ziektekosten, smartengeld.

Overzicht

Het oplopen van schade is al vervelend genoeg. Het oplopen van letsel des te meer. AMS heeft een aantal specialisten in dienst die de afwikkeling van uw letselclaim vereenvoudigen. We kunnen u niet helpen bij het herstel zelf, maar wel bij de afwikkeling van uw letselschade.

De meeste schadeposten zijn goed en objectief vast te stellen. Het compenseren van letsel met een vergoeding smartengeld, is echter een lastige kwestie. Want hoe waardeer je pijn en ongemak in geld? Hierover zijn in de branche afspraken gemaakt. Hiernaast houdt de ANWB bij hoe de jurisprudentie zich op dit gebied ontwikkeld. Iedere paar jaar worden de gerechtelijke uitspraken over smartengeld verzameld en aan de hand van deze uitspraken en de eerder gemelde brancheafspraken, komt AMS tot een voorstel op dit gebied.

Naar www.leaseplan.nl