Welkom bij AMS Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

Schade melden/ Expertise aanvragen

Tegenpartijen

Schaderegeling

Aansprakelijkstelling downloaden (pdf)

Kosten vervangend vervoer

Letselschade

Schadeformulier downloaden

Klachten
Heeft u als tegenpartij een klacht over de wijze waarop AMS uw schade behandelt, neem dan in eerste instantie contact op met het management van AMS. Mocht dat niet leiden tot een voor u acceptabele oplossing, dan staan u nog enkele andere opties ter beschikking. Het afdwingen van erkenning van aansprakelijkheid kan uitsluitend via de rechter.

Overzicht

Een geschil over de dossierbehandeling kon voorheen aan de Ombudsman Schadeverzekeringen worden voorgelegd. Deze rol is echter overgenomen door het Kifid met dit verschil dat bij Kifid alleen klachten kunnen worden ingediend over instanties die daadwerkelijk zijn aangesloten. Hoewel LeasePlan Nederland en LeasePlan Cooperation (de holding van het concern waar AMS deel vanuit maakt) zijn aangesloten, is AMS dat zelf nog niet.

Het Kifid is een onafhankelijk klachteninstituut en is geen belangenbehartiger voor benadeelden of verzekeraars. Als consument kan u de bemiddeling van het Kifid inroepen door schriftelijk uw klacht als geschil voor te leggen. Een uitspraak van het Kifid is niet bindend. Niet voor de verzekeraar en ook niet voor het slachtoffer. Vaak houden verzekeraars zich echter wel aan het advies van het Kifid.

Het Kifid doet geen uitspraken over de aansprakelijkheid, maar over de dossierbehandeling. Het Kifid waakt over de goede naam van het schadeverzekeringsbedrijf en toetst aan normen van redelijkheid, billijkheid en zorgvuldigheid. Uitspraken over aansprakelijkheid is in Nederland uitsluitend voorbehouden aan verzekeraars en aan de rechtelijke macht.

Als consument kunt u een klacht kosteloos ter bemiddeling voorleggen aan het Kifid. Er zijn voor het Kifid drie redenen om een geschil niet in behandeling te nemen:

  • Als een rechter of andere instantie zich al heeft uitgesproken in uw geschil, of nog bezig is met de behandeling hiervan
  • Als de verzekeraar langer dan een jaar geleden zijn standpunt kenbaar heeft gemaakt
  • Als de klacht tuchtrechtelijke aspecten heeft

Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
0900-3552248
consumenten@kifid.nl

Naar www.leaseplan.nl