Welkom bij AMS Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

Schade melden/ Expertise aanvragen

Tegenpartijen

Schaderegeling

Aansprakelijkstelling downloaden (pdf)

Kosten vervangend vervoer

Letselschade

Schadeformulier downloaden

Klachten
Als u als tegenpartij niet tegen het cascorisico (allrisk) verzekerd bent, dan kunt u hier voor uw schade, of die van uw klant, expertise regelen. Onder de €600,- volstaat overigens voor autoschade het insturen van een gespecificeerde (pro-forma) nota.

Meer informatie

Als onze verzekerde aansprakelijk is voor het ongeval, zal er afhankelijk van het schadebedrag en uw verzekeringsvorm expertise voor u of uw klant worden geregeld.
U kunt hier zelf expertise aanvragen.

Wij beoordelen de volgende werkdag uw aanvraag en zorgen ervoor dat het expertisebureau contact met u opneemt over een afspraak op een datum en garage van uw keuze. De kosten voor expertise komen overigens alleen voor vergoeding in aanmerking als vast is komen te staan dat onze verzekerde volledig aansprakelijk is voor het ongeval.

De schade-expert stelt samen met de garage een schadebedrag vast. De garage tekent er vervolgens voor om voor het overeengekomen bedrag ook daadwerkelijk het herstel te kunnen uitvoeren. Het staat u vrij om het voertuig te laten herstellen of de schadepenningen te incasseren.

Als de herstelkosten in relatie tot de waarde van het voertuig te hoog zijn, dan wikkelt de expert af op basis van totaal verlies. Hierbij wordt de dagwaarde van het voertuig vastgesteld en onder aftrek van de restwaarde van het beschadigde voertuig een schadebedrag vastgesteld. Het staat u vrij om het beschadigde voertuig te behouden of te verkopen tegen de hoogste bieder die de expert voor u heeft geregeld.

Heeft u al een aansprakelijkstelling en kopie van het schadeformulier opgestuurd?

Na ontvangst van alle stukken van beide partijen zal AMS u haar standpunt kenbaar maken

Naar www.leaseplan.nl