Welkom bij AMS Voor tegenpartijen Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

LeasePlan berijders

Verhaalbare schadecomponenten

Letsel- en loonschade

Waarborgfonds motorverkeer

Schade in het buitenland

Downloaden buitenlandse schadeformulieren

Aanrijding met fietser of voetganger

Links
Heeft u als berijder van een via LeasePlan Nederland verzekerde auto een aanrijding gehad waarbij ook letselschade is ontstaan, dan helpt AMS u met de afwikkeling van uw letselschade.

Overzicht

Centraal staat hierbij de vraag of de schade verhaalbaar is op de tegenpartij. Zo ja, dan heeft u kosteloos recht op bemiddeling via een letselschaderegelingsbureau. AMS werkt hiervoor samen met een aantal gerenommeerde en gecertificeerde bedrijven.

AMS zal in overleg met u een van deze bureaus benaderen met het verzoek contact met u op te nemen. U staat er vrij in om gebruik te maken van deze dienst, of een andere vorm van belangenbehartiging te kiezen.

Kiest u voor belangenbehartiging via een van de met AMS samenwerkende letselschaderegelaars, dan stelt de schaderegelaar in overleg met u de diverse schadecomponenten vast en treed hierover in overleg met de aansprakelijke tegenpartij. Voor verhaalbare schade kunt u denken aan smartengeld, inkomstenderving, toekomstschade, niet gedekte medische kosten etc.

Loonschade
Als u als berijder van een via LeasePlan Nederland verzekerde auto een aanrijding heeft gehad ten gevolge waarvan u tijdelijk arbeidsongeschikt bent geraakt, dan verzorgt AMS bij gebleken schuld van de tegenpartij de behandeling van de loonschade die uw werkgever lijdt. De netto loonschade is de enige schadecomponent die werkgevers volgens de wet kunnen verhalen op een aansprakelijke partij. Netto loonschade is het feitelijke bedrag dat uw werkgever ten tijde van uw arbeidsongeschiktheid aan u doorbetaald. Allerhande premies en/of afdrachten vallen hier dus niet onder.

Naar www.leaseplan.nl