Welkom bij AMS Voor tegenpartijen Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

LeasePlan berijders

Verhaalbare schadecomponenten

Letsel- en loonschade

Waarborgfonds motorverkeer

Schade in het buitenland

Downloaden buitenlandse schadeformulieren

Aanrijding met fietser of voetganger

Links
In een aantal gevallen waarin iemand schade heeft geleden ontbreekt de mogelijkheid om de schade te verhalen op de WA-verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Overzicht

Soms is het dan mogelijk de schade te verhalen op het Waarborgfonds. Voornamelijk in het geval waarin de dader en het motorrijtuig onbekend zijn gebleven, is verhaal op het Waarborgfonds een mogelijkheid indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Vereisten hiervoor zijn:

 • De schade is veroorzaakt door een motorrijtuig
 • De eigenaar of bestuurder van dat motorrijtuig is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan
 • Aangifte bij de politie
 • Getuige (ook familieleden worden aangemerkt als getuige)

Het Waarborgfonds stelt de eis dat de benadeelde pogingen moet hebben ondernomen om de aansprakelijke persoon te achterhalen. In de praktijk komt het er op neer dat de bestuurder zo snel mogelijk aangifte moet doen bij de politie. Van deze melding dient bewijs te zijn, zoals een stempel van de politie op het schadeformulier of een politierapport.

In het geval dat het LeasePlan voertuig geparkeerd stond, de tegenpartij onbekend is gebleven en niemand de aanrijding heeft zien gebeuren, dient men beschikken over een getuige die kan verklaren dat:

 • Het voertuig zonder schade is geparkeerd
 • Het voertuig bij terugkomst beschadigd bleek te zijn
 • Het voertuig tussen die twee tijdstippen niet is gebruikt

Er zijn echter ook andere situaties waarin wellicht een beroep op het Waarborgfonds kan worden gedaan. Bijvoorbeeld:

 • Indien een onbekende partij zodanig hinder veroorzaakt dat er schade ontstaat.
 • Schade veroorzaakt door afgevallen lading, losse auto onderdelen of olie op de weg

Het Waarborgfonds hanteert in een aantal gevallen een eigen risico.

 • Indien de schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven motorrijtuig geldt voor schades van voor 11 juni 2007 een eigen risico van €136 per benadeelde. Voor schades na 11 juni 2007 is het eigen risico verhoogd naar €250
 • Er geldt geen eigen risico bij schades die veroorzaakt zijn door een onverzekerde of gestolen voertuigen, een erkende gemoedsbezwaarde en bij van letselschade.

Naar www.leaseplan.nl