Welkom bij AMS Voor tegenpartijen Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
Menu

LeasePlan berijders

Verhaalbare schadecomponenten

Letsel- en loonschade

Waarborgfonds motorverkeer

Schade in het buitenland

Downloaden buitenlandse schadeformulieren

Aanrijding met fietser of voetganger

Links
Artikel 185 WVW komt om de hoek kijken wanneer er een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen een motorrijtuig en een “zwakkere verkeersdeelnemer”. Bij de term zwakkere verkeersdeelnemers kunt u denken aan voetgangers, fietsers en trams.

Overzicht

De wet heeft bepaald dat de zwakkere verkeersdeelnemer extra bescherming geniet. Dit houdt in dat de aansprakelijkheid in beginsel rust op de gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Een volledig verhaal van de schade is slechts mogelijk wanneer de schuld van de zwakkere verkeersdeelnemer wordt bewezen. Daarnaast dient overmacht aan de zijde van het gemotoriseerde verkeer aannemelijk te worden gemaakt. Overmacht wordt slechts aangenomen, als de bestuurder van het motorrijtuig geen enkel verwijt gemaakt kan worden, terwijl de fout van de fietser of voetganger zo onwaarschijnlijk was dat de bestuurder van het motorvoertuig daarmee geen rekening kon en hoefde te houden. Wanneer dit niet mogelijk is is een volledig verhaal van de schade uitgesloten. Een eventuele schulddeling is dan nog wel mogelijk op grond van de eigen schuld van de zwakkere verkeersdeelnemer.

De leeftijd van de zwakkere verkeersdeelnemer speelt eveneens een rol. Wanneer de zwakkere verkeersdeelnemer een kind betreft dat de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt, is het volledig kunnen verhalen van de schade uitgesloten. Alleen in geval van opzet, of met daaraan grenzende roekeloosheid, kan er anders worden beslist.

U zult begrijpen dat de bewijslast die op de gemotoriseerde verkeersdeelnemer rust bijzonder zwaar is. Vaak is het volledig kunnen verhalen van uw schade daardoor niet mogelijk. Bij aanrijdingen met een voetganger, een fietser of een tram kan het dus zo zijn dat u niet schuldig bent aan de aanrijding, maar wel aansprakelijk.

Voor een meer uitgebreidere omschrijving verwijzen wij u naar Wikipedia - Artikel 185 Wegenverkeerswet.

Naar www.leaseplan.nl