Welkom bij AMS Voor tegenpartijen Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Laatste nieuws Contact met AMS A tot Z
 
 
 


De aansprakelijkheid van verkeersongevallen wordt geregeld in het RVV (Reglement verkeersregels en verkeerstekens) en in het WVW (Wegenverkeerswet). Omdat wet- en regelgeving niet door iedereen hetzelfde wordt geïnterpreteerd, worden in Nederland dagelijks zaken aan de rechter voorgelegd. De hieruit voortvloeiende gerechtelijke uitspraken worden samen met de vonnissen en arresten jurisprudentie genoemd. Onder jurisprudentie wordt ook wel verstaan de toepassing van het recht.

Voor alle duidelijkheid: jurisprudentie is geen wet- of regelgeving en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Soms is jurisprudentie ook tegenstrijdig omdat de ene rechtbank anders denkt over een bepaalde casus dan een andere rechtbank.

Jurisprudentie kunt u o.a. zoeken via de volgende websites:

Naar www.leaseplan.nl