Welkom bij AMS Voor tegenpartijen Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Contact met AMS A tot Z
 
 Het zal u ongetwijfeld al opgevallen zijn dat er sinds enige tijd nieuwe strepen op de provinciale wegen in Nederland aangebracht zijn of worden. De nieuwe belijning geeft aan hoe hard u ter plaatse maximaal mag rijden, maar vaak is een lagere snelheid verplicht.


Overzicht

Dit wordt dan aangegeven door middel van verkeersborden. Hetzelfde geldt ook voor een eventueel inhaalverbod. Als de weg voorzien is van een onderbroken middenstreep of –strepen, dan is inhalen toegestaan. Staat er echter een bord met een inhaalverbod, dan is inhalen toch verboden. Houdt de verkeersborden dus altijd goed in de gaten.

Er zijn 3 soorten belijningen:

100 km/u, te herkennen aan dubbele witte middenstrepen met groene kleur

80-km wegen, hebben de dubbele witte middenstrepen zonder het groen

60-km wegen, hebben geen middenstreep

Rijkswaterstaat heeft er voor gekozen om de strepen aan te brengen tijdens het periodieke onderhoud of bij de aanleg van nieuwe wegen. In 2015 moeten de nieuwe wegmarkering overal aangebracht zijn. Tot die tijd is het mogelijk dat u de oude strepen nog tegenkomt.

De nieuwe lijnen beïnvloeden blijkbaar onbewust het rijgedrag. De dubbele middenstreep zorgt ervoor dat tegenliggers meer afstand tot elkaar houden. Op de smallere wegen ontbreken de middenstrepen hetgeen er toe leidt dat de weggebruikers voorzichtiger rijden en meer op hun hoede zijn.

Naar www.leaseplan.nl