Welkom bij AMS Voor tegenpartijen Voor berijders van een LeasePlan auto Verhaalservice Contact met AMS A tot Z
 
 De winterse omstandigheden hebben tot veel autoschade geleid. Ook diepe gaten in de weg of hoge verkeersdrempels kunnen forse schade veroorzaken. Waar kunt u als weggebruiker terecht wanneer u autoschade heeft als gevolg van een slecht wegdek?


Wat te doen

U kunt de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor schade aan uw auto door het slechte wegdek. Dit kan ook wanneer u bijvoorbeeld over een (te hoge) verkeersdrempel bent gereden waardoor de auto beschadigd is geraakt.

Deze wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van:

 • Rijkswaterstaat: auto- en snelwegen
 • Provincie: provinciale wegen
 • Gemeente: wegen binnen de bebouwde kom

Hoe kunt u uw schade verhalen?
De schade aan uw auto wordt alleen vergoed als de schade aan de weg te laat is ontdekt en er onvoldoende is gewaarschuwd. Wanneer u een claim wilt indienen bij de verantwoordelijke wegbeheerder is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat de schade is ontstaan door nalatigheid van de wegbeheerder.

Rijkswaterstaat hanteert tegenover particulieren een soepeler beleid dan tegenover leasemaatschappijen en verzekeraars. Particulieren ontvangen sneller en eenvoudiger een vergoeding. Leasemaatschappijen en verzekeraars dienen altijd de aansprakelijkheid van Rijkswaterstaat als wegbeheerder te bewijzen.

Berijders van een LeasePlan-auto hoeven bovenstaande verhaalactie niet uit te voeren. Dit wordt voor u gedaan door LeasePlan dan wel haar vaste schaderegelaar Accident Management Services (AMS). Wel is het belangrijk dat u als berijder eerst verschillende handelingen verricht die alleen u als bestuurder van de leaseauto kunt doen.

Denkt u bijvoorbeeld aan het doen van aangifte, het opgeven van de NAW-gegevens van getuigen zoals inzittenden en het maken van foto’s.

Tips die uw positie versterken

 • Vul het schadeformulier volledig in en onderteken deze
 • Maak foto’s van de locatie waar u de schade heeft opgelopen
 • Maak foto’s van de schade aan uw auto
 • Probeer getuigenverklaringen te krijgen
 • Doe een melding bij de politie en voeg het politierapport toe
 • Voeg de nota toe van de beraamde reparatiekosten

Schadeclaim indienen

 • Rijkswaterstaat: via de website van RWS of via de Landelijke Informatielijn: 0800-8002.
 • Gemeente: Neem contact op met de betreffende gemeente.
 • Provincie: neem contact op met de desbetreffende provincie.

Kijk voor meer informatie en een voorbeeldbrief van de aansprakelijkheidsstelling op de website van de ANWB.

Naar www.leaseplan.nl